preventieloont.nl » Heb jij de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) al uitgevoerd?
Preventieloont.nl | Doe de gratis risico analyse check op onze website!
preventieloont, preventie loont, preventieloont.nl, preventie, preventiemedewerker, die, ri&e, rie, risico inventarisatie, risico inventarisatie en evaluatie, evaluatie, NCA, VCA certificaat, uitzendbureau certificaat, NEN, NEN certificaat, SNA certificaat, NEN 4400-1, NEN 4400-2, SNA, VCU, VCU certificaat, arbo, arbeidshygiene, arbeidshygiëne, SNA keurmerk, veiligheidsmanagementsystemen, veiligheid management systemen, arbo dienst, vca-vol, vca-b, vca basis, vca vol, vca-p, vca p, vca certificaat, Breda, Roosendaal, Etten-Leur, prinsenbeek, veiligheid op werkvloer, deskundig advies veiligheid, veiligheid, adviseur veiligheid, veiligheidsinspecteur
648
post-template-default,single,single-post,postid-648,single-format-standard,bridge-core-2.7.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,transparent_content,qode-theme-ver-25.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Heb jij de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) al uitgevoerd?

Heb jij de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) al uitgevoerd?

Sinds 1 januari 2023 is de herziene ARIE-regeling (Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) van kracht. Valt jouw bedrijf onder deze regeling? Benut de zomer dan om de nieuwe verplichtingen te implementeren.

Op plekken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn er ook extra risico’s. Niet alleen voor de betrokken werknemers, maar ook voor de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan explosies, gifwolken of brand. Om zware ongelukken te voorkomen, zijn er regels voor organisaties met bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Zij moeten zich houden aan:

 • Het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo), en/of
 • De ARIE-regeling: de aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie (hoofdstuk 2, afdeling 2, Arbobesluit)

Wat is de ARIE-regeling?

Het doel van het Brzo is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het Brzo 2015 stelt eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. De ARIE-regeling geldt voor bedrijven met vergelijkbare risico’s als bedrijven die onder het Brzo vallen. In grote lijnen geldt de Brzo voor grotere bedrijven en de ARIE-regeling voor kleinere bedrijven. Het doel van de ARIE-regeling is om bedrijven die met een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen werken en niet onder de Brzo vallen, toch soortgelijke verplichtingen op te leggen. Deze zijn meer dan bij de Brzo gericht op de werknemers.

Brzo of ARIE?

Werkgevers moeten zelf nagaan of het Brzo en/of de ARIE-regeling op hen van toepassing is. Dit doen zij door te onderzoeken welke gevaarlijke stoffen zij in huis (kunnen) hebben en in welke hoeveelheden (grenswaarden). Valt een bedrijf onder het Brzo of de ARIE-regeling? Dan moeten zij hiervan een melding doen:

 • Brzo: melden bij de instantie die de milieuvergunning afgeeft
 • ARIE: melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie is hyperlinck

Vernieuwde ARIE-regeling

Sinds 1 januari 2023 geldt de vernieuwde ARIE-regeling. Hierdoor moeten meer bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen voldoen aan de ARIE-verplichtingen. Ongeveer tweehonderd bedrijven werden voor het eerst ARIE-plichtig. Zij krijgen tot 1 januari 2024 de tijd om te voldoen aan alle verplichtingen. Ook bestaande ARIE-plichtige bedrijven (ongeveer zevenhonderd) moeten rekening houden met de nieuwe verplichtingen.

 • Veranderingen nieuwe regeling
 • Door de vernieuwde regelgeving kunnen bedrijven de ARIE beter naleven. Ook is de handhaving op de ARIE verbeterd. De belangrijkste veranderingen in de ARIE-regeling:
 • Het vereenvoudigen van de aanwijssystematiek van de ARIE
 • Harmonisering van de aanwijs-systematiek op de CLP-verordening
 • Uitbreiding van de handhaving
 • Aansluiting van de ARIE op het Brzo 2015
 • Eisen aan scenariobeschrijvingen
 • Het opstellen van een veiligheidsbeheerssysteem (VBS)
 • Het opstellen van een intern noodplan

Bron: arbo.online.nl